THẺ CHIP PROXIMITY

  • Tần số: 125khz
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: ~ 1mm
  • Khoảng cách đọc: <10cm