THẺ GIỮ XE

  • Thẻ thông thường/Thẻ Proximity (125khz )/ Thẻ Mifare (13.56Mhz )
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: 0.76mm
  • Khoảng cách đọc: <10cm