THẺ NHỰA TREO

  • Thẻ 4 lớp
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 28 x 54mm
  • Độ dày: 0.76mm