THẺ TỪ

  • Vật liệu: PVC, mặt sau có dãy băng từ màu đen
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: 0.76mm