BẢNG TÊN ĐEO ÁO

  • Kích thước thông thường: 6.4 x 2.2cm; 2.2 x 7 cm</strong></strong>
  • <strong>Màu sắc theo yêu cầu