Chính sách đại lý

Tân Long chào đón các đại lý hợp tác với chúng tôi về sản phẩm IN THẺ NHỰA theo chính sách giá cả và quyền lợi thỏa thuận.

  • Chúng tôi mong muốn tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững và lâu dài dựa trên các cam kết
  • Đại lý được cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm và mẫu sản phẩm cụ thể
  • Hợp tác với lợi ích công bằng cho cả hai bên.

Liên hệ hợp tác qua Email: tlc.tanlong@gmail.com