THẺ PHÒNG TẬP GYM

  • Thẻ thông thường /thẻ cảm ứng Proximity/ Mifare
  • Thẻ 4 lớp
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: 0.76mm  ~ 1mm
Danh mục: