THẺ CHIP MIFARE

  • Tần số: 13.56Mhz
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: ~ 1mm
  • Khoảng cách đọc: <10cm