THẺ DẬP NỔI

  • Dập nổi phủ nhũ bạc/vàng
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: 0.76mm