THẺ SPA

  • Kích thước: 54 x 86mm
  • Độ dày:  ~ 0.76mm
  • Chất liệu: nhựa PVC