THẺ NHÂN VIÊN

  • Thẻ thông thường/Thẻ cảm ứng Proximity/ Mifare
  • Thẻ 4 lớp
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: 0.76mm