THẺ BỆNH NHÂN

  • Thẻ thông thường/Thẻ Proximity/ Thẻ Mifare
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: 0.76mm ~ 1mm