DÂY ĐEO THẺ

  • Về độ dài của dây tầm 95cm
  • Bảng dây : 1cm, 1.2cm, 1.5cm.