BAO ĐỰNG THẺ CAO CẤP UHOO

Có 2 loại:

  • Ngang
  • Dọc

Kích thước thẻ tiêu chuẩn như ATM