BỌC ĐỰNG THẺ THƯỜNG

Có 2 loại:

  • Bọc ngang
  • Bọc đứng